Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa Diarienummer: Ju2016/02188/Å

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Åklagarmyndigheten att granska samtliga ärenden som anmälts till åklagare avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • kartlägga samtliga ärenden samt analysera skälen till att åtal ännu inte har väckts
  • redogöra för vilken myndighetssamverkan som har bedrivits under utredningsarbetet och, vid förekommande fall, ange om ärenden har initierats av andra myndigheter
  • bedöma om det finns behov av att vidta åtgärder för att dels utveckla och höja kvaliteten på brottsutredningarna, dels stärka myndighetssamverkan i övrigt.

Av kartläggningen ska målsägandens ålder och kön framgå. Vid genomförandet av uppdraget ska Åklagarmyndigheten samråda med Polismyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 23 juni 2016.

Pressmeddelande: Krafttag mot äktenskapstvång