Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Ladda ner:

Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Barnäktenskap är ett globalt problem som måste motverkas. Den som är under 18 år får inte under några omständigheter ingå äktenskap i Sverige. I många andra länder är det däremot tillåtet med barnäktenskap. Lagförslaget syftar till att säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det syftar också till att motverka förekomsten av barnäktenskap genom att tydligt ange att sådana äktenskap inte accepteras i Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Pressmeddelande: Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)