Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om romsk inkludering Diarienummer: Ku2016/00654/DISK

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet 2016–2019.

Ladda ner:

Under 2012–2015 har Arbetsförmedlingen haft i uppdrag att medverka i en pilotverksamhet för romsk inkludering (A2012/1386/DISK). I detta har bl.a. ingått att sprida information och kunskap bland romer om den service och det stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda, samt se till att enskilda arbetssökande hos förmedlingen får den hjälp de behöver.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av insatserna.

Arbetsförmedlingen ska även fortsättningsvis säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet.

Arbetsförmedlingen ska 2017–2020 årligen redovisa vilka åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa senast den 1 mars till Länsstyrelsen i Stockholms län, med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).

Laddar...