Uppdrag till Migrationsverket med anledning av nytt ersättningssystem för ensamkommande barn Diarienummer: Ju2016/04807/SIM

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att underlätta införandet av ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn den 1 januari 2017.

Ladda ner:

Uppdraget avser att säga upp samtliga överenskommelser mellan Migrationsverket och kommunerna avseende mottagande av ensamkommande barn. Vidare ska Migrationsverket säkerställa att det finns ett fungerande it-system för det nya ersättningssystemet på plats den 1 januari 2017.

Pressmeddelande: Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga