Remiss Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Diarienummer: A2016/01307/I.

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på promemorian Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.