Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Publicerad

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att underlätta införandet av ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga den 1 januari 2017.

Regeringen aviserade i vårpropositionen 2016 att man avsåg att återkomma med förslag för att förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten. En promemoria som beskriver ett nytt ersättningssystem för statlig ersättning till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga har skickats ut på remiss tillsammans med en inbjudan till hearing som ska äga rum den 24 augusti.

För att det nya ersättningssystemet ska kunna träda i kraft som planerat behöver det nuvarande systemet med överenskommelser om platser för mottagande avvecklas. Migrationsverket får därför i uppdrag att säga upp samtliga överenskommelser om platser för mottagande av ensamkommande barn. Vidare ska Migrationsverket säkerställa att det finns ett fungerande it-system för det nya ersättningssystemet på plats den 1 januari 2017.

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00