Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Tillväxtverket att verka för digitalt först - för ett enklare företagande Diarienummer: N2017/04844/FF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att vara utvecklingsmyndighet för arbetet med att skapa enkla digitala myndighetskontakter för företag. Tillväxtverket ska i nära samarbete med berörda statliga och kommunala myndigheter främja digital förnyelse genom att tillgängliggöra information och stötta berörda myndigheter att tillämpa principen digitalt först i företagens myndighetskontakter.

Ladda ner:

Uppdraget gäller åren 2017-2019. En presentation av tidplan och förslag på genomförande av uppdraget, samverkande aktörer och en strategi för kommande arbete ska lämnas den 31 oktober 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Delrapport ska lämnas senast den 28 februari 2018 avseende 2017 och senast den 28 februari 2019 avseende 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i enlighet med Ekonomistyrningsverkets anvisningar.