Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet Diarienummer: Ju2017/08661/PO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera höger– och vänsterextremistisk brottslighet.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Polismyndigheten och Säkerhetspolisen:

  • redovisa hur det myndighetsgemensamma arbetet kan utvecklas,
  • redogöra för åtgärder som respektive myndighet vidtar för att stärka arbetet,
  • föreslå hur samverkan med andra myndigheter och aktörer i samhället kan utvecklas och stärkas samt
  • särskilt redogöra för åtgärder och insatser inför valrörelsen 2018.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 15 maj 2018.

Pressmeddelande: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet inför valet 2018