Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet inför valet 2018

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet. Myndigheterna ska särskilt redogöra för insatser och åtgärder som vidtas inför valrörelsen 2018.

Högerextremistiska rörelser har den senaste tiden tagit allt större plats i det offentliga rummet. Även vänsterextremistiska rörelser kan, inte minst i förhållande till kommande valrörelse, förväntas bli synligare. Den politiskt motiverade brottsligheten kan få politiker, myndighetsföreträdare, journalister och privatpersoner att tveka inför att fatta beslut, att låta bli att uttrycka sin åsikt eller att avstå från sitt politiska engagemang.

En förutsättning för ett väl fungerande, tryggt och demokratiskt samhälle är att det finns förmåga att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och andra former av hot mot vårt öppna samhälle. Regeringen ger därför Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att redogöra för hur deras arbete med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera denna typ av brottslighet kan utvecklas och vilka åtgärder som vidtas på myndigheterna. Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna särskilt lyfta de förberedelser som görs inför valrörelsen 2018. I uppdraget ingår också att föreslå hur samverkan med andra myndigheter och aktörer kan utvecklas och stärkas.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 15 maj 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh