Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad Diarienummer: N2018/00534/SUBT

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter inom ramen för beslutade medel. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt.

Ladda ner:

Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 december 2019.