Uppdrag till Statistiska centralbyrån att utföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 Diarienummer: Ku2018/00101/D

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att genomföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) vid två olika tillfällen. En delredovisning den 28 juni 2019 och en slutredovisning den 26 juni 2020.

Ladda ner: