Uppdrag att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2018 Diarienummer: S2018/02625/FS

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 195 miljoner kronor. Pengarna betalas ut till de landsting som uppfyller villkoren i den överenskommelsen som staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slutit om kortare väntetider i cancervården.

Ladda ner:

Landstingen får pengarna om de uppfyller grundläggande krav. För 2018 fördelas 195 miljoner kronor till de landsting som fortsätter införa standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan staten och SKL. En förutsättning för att ett landsting ska få pengar är att det har genomfört tio av de standardiserade vårdförlopp som skulle införas 2017. Tillsammans med Regionala cancercentrum ska landstinget ta fram och lämna in en handlingsplan dels för hur de tänker fortsätta arbeta med de 28 standardiserade vårdförlopp som genomfördes 2015 och 2017, dels för hur de avser införa tre nya standardiserade vårdförlopp under 2018.