Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser Diarienummer: Ku2018/01169/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser genom att vidareutveckla de strukturer som finns för att underlätta för skolor och andra att göra dessa resor 2018–2020.

Ladda ner:

I uppdraget bör det ingå att uppdatera, vidareutveckla och sprida stödmaterial om hur resor kan genomföras. I uppdraget bör det även ingå att kvalitetssäkra och genomföra utbildningsinsatser riktade till pedagoger, rektorer och andra som har en viktig roll i genomförandet av resorna. I arbetet med uppdraget bör det ges förutsättningar för att olika grupper, som föll offer för den nazistiska ideologin, blir belysta.

Forum för levande historia ska delredovisa uppdraget i myndighetens årsredovisningar för 2018 och 2019. Uppdraget ska slutredovisas till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2021.