Uppdrag att inrätta ett gästforskarprogram inom klimat- och miljöområdet Diarienummer: U2018/02280/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Statens energimyndighet i uppdrag att tillsammans inrätta ett gästforskarprogram som ska ge svenska lärosäten bättre möjligheter att ta emot amerikanska gästforskare.

Ladda ner:

Syftet är att stimulera forskningssamarbeten som rör samhällsutmaningar inom klimat- och miljöområdet. Satsningen är tvärvetenskaplig och ska om möjligt knytas till redan existerande samarbeten vid svenska lärosäten.

Planering, kommunikation och uppföljning ska göras i samarbete mellan myndigheterna, men Vetenskapsrådet ska ansvara för att koordinera det gemensamma arbetet.

Programmet ska omfatta minst tre år. Uppdraget ska redovisas i en
gemensam skriftlig rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet) senast den 16 januari 2023.