Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Polarforskningens betydelse för kunskapen om klimatförändringar ska belysas mer

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Polarforskningssekretariatet i uppdrag att inom ramen för sitt ansvar att kommunicera forskning särskilt fokusera på att belysa polarforskningens betydelse för klimatutvecklingen.

Polarforskningen ger unika insikter i jordens klimatsystem och den snabba klimatförändringen visar på vikten av en faktabaserad hantering. Arktis och Antarktis är mer känsliga för klimatförändringar än andra områden och de ger tidiga varningar om globala förändringar. Data från dessa områden bidrar till vår förståelse för global uppvärmning, havsnivåhöjningar och ekosystemens hälsa, vilket hjälper oss att förutsäga, hantera och mildra klimatförändringarnas effekter. Svenska polarforskare är världsledande i sina fält och bidrar med både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga klimatdata.

– Sverige har en ledande internationell roll inom polarforskningsområdet. Polarforskning är viktigt för klimatforskningen och har stor betydelse för att ge oss kunskap om den globala klimatutvecklingen. Regeringen vill därför att Polarforskningssekretariatet ska intensifiera sina informationsinsatser och göra data från polarforskning tillgänglig och återanvändbar för fler forskare och andra aktörer, säger utbildningsminister Mats Persson.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2024 och slutredovisas senast den 1 oktober 2024.

Presskontakt

Sigrid Rydell Blomqvist
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-145 30 07
e-post till Sigrid Rydell Blomqvist