Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Polarforskningssekretariatet ska ta fram förslag till en svensk forskningsstrategi för Antarktis

Publicerad

Polarforskningen är viktig för förståelsen av klimatförändringarna. Regeringen har beslutat att ge Polarforskningssekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till en forskningsstrategi för Antarktis. Förslaget ska bland annat identifiera strategiska prioriteringar för svensk forskning på Antarktis.

– Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot och data från polarforskning bidrar med viktig kunskap inom området. Med en framtida forskningsstrategi för Antarktis kan vi fortsätta stärka Sveriges position som världsledande inom polarforskningsområdet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Den globala uppvärmningen sker snabbare i Arktis och Antarktis än någon annanstans på jorden. Detta påverkar jordklotet både till havs och på land. Det råder brist på data från polarområdena och Sverige har en viktig roll i att hämta in klimatdata genom polarforskning.

Sverige har sedan 2020 en strategi för den arktiska regionen som inkluderar polarforskning och miljöövervakning. Enligt strategin ska Sverige vara en världsledande polarforskningsnation med kapacitet för expeditioner på åretruntbasis och det internationella genomslaget för svensk polarforskning ska öka.

I regleringsbrevet för 2024 får Polarforskningssekretariatet nu i uppdrag att ta fram förslag till en forskningsstrategi för Antarktis. Målet är en forskningsstrategi som pekar ut prioriteringar för svensk forskningsverksamhet på Antarktis.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...