Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att fastställa koordinater för en korridor på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön för utläggning av två rörledningar för transport av naturgas Diarienummer: N2018/03496/FÖF

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att med koordinater angivna i koordinatsystemet SWEREF 99 TM närmare fastställa den rörledningskorridor inom vilken Nord Stream 2 AG enligt regeringens beslut får lägga ut två rörledningar. Korridoren ska rymma de av Nord Stream 2 AG föreslagna rörlägena som de redovisas i den senaste till regeringen insända dokumentationen, samt tillåta mindre justeringar.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 21 juni 2018.