Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Förlängning av uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist Diarienummer: N2019/02006/DL

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist.

Ladda ner:

Vidare ska även de åtgärder som kommuner och länsstyrelser vidtagit under perioden maj till september med anledning av årets vattensituation redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 23 september 2019. Genomförandet av uppdraget och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län.