Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Riksgäldskontoret att genomföra en emission av gröna obligationer Diarienummer: Fi2019/02708/S

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att inom ramen för riktlinjerna för statsskuldens förvaltning senast under 2020 genomföra en emission av gröna obligationer. Uppdraget omfattar att för detta emissionstillfälle vidta de förberedelser som behövs, inklusive att samverka med Regeringskansliet i deras arbete med att utarbeta det relaterade gröna ramverket.