Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram Diarienummer: Ju2019/02027/KRIM, Ju2010/02161/KRIM, Ju2016/03810/KRIM, Ju2018/03621/KRIM (delvis), Ju2018/03622/KRIM (delvis)

Publicerad

Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen ska ta fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram som ska bidra till att förstärka samhällets stöd till individer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar.

Ladda ner:

Uppdraget ska samordnas av Kriminalvården. En gemensam slutredovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 december 2020. En delredovisning ska lämnas den 15 april 2020.