Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser Diarienummer: S2020/01849/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta en samordningsfunktion som ska stödja regionerna med att samordna tillgängliga intensivvårdsplatser i landet. Detta med anledning av utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

I samordningsfunktionens uppdrag ingår att:

  • skapa en nationell lägesbild av antalet intensivvårdsplatser och ECMO intensivvårdsplatser,
  • skapa en nationell lägesbild av tillgängliga intensivvårdsplatser och ECMO intensivvårdsplatser hos både offentliga och privata vårdgivare,
  • kontinuerligt förmedla aktuella lägesbilder till regionerna för att stödja dem i koordinationen av tillgängliga intensivvårdsplatser inom landet,
  • stödja regionernas arbete med att utöka antalet intensivvårdsplatser.

Samarbete med andra

Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen kan samarbeta med relevanta aktörer som ECMO Centre Stockholm, regionerna och organisationer som företräder privata vårdgivare.

Gäller så länge det krävs

Uppdraget ska gälla så länge det krävs med tanke på utbrottet av covid-19. Uppdraget ska löpande redovisas till Socialdepartementet. En sammanfattande rapport om arbetet lämnas senast den 31 december 2020.