Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19 Diarienummer: S2020/01233/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, exempelvis för tillgången till diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

EU-upphandling av skyddsutrustning

Socialstyrelsen får även i uppdrag att representera Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning som utförs enligt avtalet Joint Procurement Agreement (JPA).

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet i en rapport senast 31 december 2020.