Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas Diarienummer: A2020/00783/ARM

Publicerad

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 snarast säkerställa att det finns ett förfarande för att kunna ge ekonomiska aktörer:
– tillstånd att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning på unionsmarknaden under en begränsad tid medan pågående förfarande för bedömning av överensstämmelse slutförs, och
– tillstånd att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning under pågående hälsokris till sådana behöriga myndigheter som organiserar inköp av personlig skyddsutrustning i Sverige.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att säkerställa att Arbetsmiljöverket har förutsättningar att tillämpa de möjligheter till tillståndsgivning som ges i kommissionens rekommendation (EU) 2020/403 av den 13 mars 2020 om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom ramen för hotet från covid-19. Arbetsmiljöverket ska grunda sina beslut på kvalificerade bedömningar och kan begära underlag i form av bedömningar av ett anmält organ enligt förordning (EU) 2016/425 eller ett annat tredjepartsorgan som myndigheten bedömer likvärdigt.

Arbetsmiljöverket ska löpande redovisa myndighetens arbete med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast 31 december 2020 till Regerings­kansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.