Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 Diarienummer: Dnr. S2020/02681/FS

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas löpande till Regeringskansliet (Socialdepartementet). En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 januari 2021.