Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning m.m. till andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz under utbrottet av covid-19 Diarienummer: S2020/05931/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bedöma det nationella behovet av bland annat den skyddsutrustning som behövs till följd av covid-19. Myndigheten ska också bedöma om Sverige har mer utrustning och material än landet behöver. I så fall får Socialstyrelsen ta reda på om länder i EU, den Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES/EEA) eller Schweiz skulle behöva skyddsutrustning och material.

Ladda ner:

Skyddsutrustning och material till EU, EES/EEA och Schweiz

Regeringen överlåter åt Socialstyrelsen att till den 31 december 2021 förhandla om försäljning av bland annat skyddsutrustning till stat inom EU, EES/EEA samt Schweiz. Detta under förutsättning att förhandlingen genomförs med full kostnadstäckning och inte medför extra kostnader för staten. För en sådan förhandling måste myndigheten dock först säkerställa Sveriges nationella behov och samråda med Socialdepartementet.

Ansiktsmasker till Norge

Under motsvarande förutsättningar överlåter regeringen åt Socialstyrelsen att ingå överenskommelse med Norge om försäljning av eventuellt nationellt överskott av ansiktsmasker.

Uppdragen ska:
• genomföras i nära dialog Socialdepartementet och redovisas löpande.
• genomföras så länge det krävs med hänsyn till spridningen av covid-19.
• redovisas som en del av den rapport som myndigheten senast den 31 december 2020 ska lämna med anledning av uppdraget om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.