Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga processer och arbetsmoment i smittskyddsarbetet Diarienummer: S2020/08098

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att kartlägga huvudsakliga processer och arbetsmoment i det nationella, regionala och lokala smittskyddsarbetet. Utifrån kartläggningen ska myndigheten identifiera sådant som kan effektiviseras eller förenklas digitalt. Kartläggningen fokuserar på processer vid utbrott av smitta men också delar i det bredare och löpande smittskyddsarbetet.

Ladda ner:

Uppdraget utgår från regionala och lokala perspektiv, i primärvård, regionala smittskyddsenheter eller kommuner. Verksamhet som på olika sätt stödjer smittskyddsarbetet, exempelvis internationellt, kan omfattas om det är lämpligt.

Hjälp till det offentliga eller till samhällsinformation

Behov av data till hjälp vid insatser från det offentliga eller som grund för samhällsinformation är särskilt intressanta att kartlägga.

Bred samverkan

Folkhälsomyndigheten samtalar med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen samt andra myndigheter med ansvarsområden som kopplar till uppdraget. Folkhälsomyndigheten samtalar även med Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2021.