Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att förstärka information till riskgrupper om vaccination mot säsongsinfluensan 2020/21 Diarienummer: S2020/07992

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att förstärka informationen till riskgrupper om vaccination mot säsongsinfluensan 2020/21. Särskilt fokus läggs på att nå grupper och områden där vaccinationstäckningen är lägre.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar också åt Folkhälsomyndigheten att analysera och sammanställa erfarenheterna från planering och genomförandet av vaccinering mot säsongsinfluensan 2020/21 till stöd för kommande insatser vid vaccination mot covid-19.

Erfarenheterna ska stödja vid vaccinationen mot covid -19

Uppdraget att analysera och sammanställa erfarenheterna från vaccinering mot årets säsongsinfluensa till stöd för kommande insatser för vaccination mot covid-19 ska redovisas senast den 31 maj 2021 eller – om det behövs – tidigare. Detta så att rapporten ska kunna användas till stöd för planering och genom-förande av covid-19 vaccinering.