Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående smittskyddsåtgärder i samhället Diarienummer: S2021/00001

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av spridning av covid-19. Analysen utgår från pågående smittspridning, risken för lokala utbrott och epidemiologiska lägen som kan finnas under 2021.

Ladda ner:

Analysens omfattning

Uppdraget avser smittskyddsåtgärder vid bland annat serveringsställen, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikesflyg samt platser för privata sammankomster. Dessutom omfattar uppdraget ett eventuellt förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek på allmänna platser och förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.

Uppdrag om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar flyttas

Analysen av smittskyddsåtgärder vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska nu genomföras inom detta uppdrag, istället för inom Folkhälsomyndighetens tidigare uppdrag att analysera förändringar av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndigheten hämtar in synpunkter från berörda aktörer, exempelvis länsstyrelserna.

Myndigheten delredovisar uppdraget till Socialdepartementet senast den 20:e varannan månad från januari 2021. Om myndigheten bedömer att det behövs kan redovisningen ske oftare. Detta så länge den föreslagna tillfälliga covid-19-lagen gäller.