Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om svenskt deltagande i Världshälsoorganisationens arbete rörande vaccinationsintyg för covid -19 Diarienummer: S2021/01108

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att utifrån sitt expertområde delta i och samordna Sveriges deltagandet i Världshälsoorganisationens (WHO) arbete med digitala vaccinationsintyg för covid-19.

Ladda ner:

I linje med gemensam struktur

Myndigheten säkerställer att WHOs förslag och rekommendationer i högsta möjliga utsträckning ligger i linje med eller kan integreras med såväl den nationella som den EU-gemensamma strukturen.

Uppdraget utförs tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 5 mars 2021.