Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja regionernas samordning av hälso- och sjukvårdsresurser Diarienummer: S2020/05028

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser. Detta med anledning av covid-19.

Ladda ner:

Myndigheten ska:

  • stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet genom nationella förstärkningsresurser,
  • samordna regionernas kapacitet att transportera patienter mellan olika regioner,
  • förmedla aktuella lägesbilder till regionerna som stödjer dem att koordinera tillgänglig hälso- och sjukvårdskapacitet med anledning av covid -19. 

Samverkan och samråd

Myndigheten arbetar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer.

Uppdraget gäller så länge det krävs, dock längst till och med den 15 december 2021. Uppdraget redovisas löpande till Socialdepartementet. Slutlig redovisning lämnas senast den 15 december 2021.