Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om uppföljning och rapportering till följd av överenskommelsen om genomförande av vaccination mot covid-19 för år 2021 Diarienummer: S2021/ 01101

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndighetens att följa upp och rapportera regionernas arbete med vaccinering mot covid-19. Detta i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) angående genomförande av vaccinering mot covid-19 för år 2021.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • följa regionernas arbete med vaccination mot covid-19 och efterlevnad till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar för genomförandet av vaccinering mot covid-19
  • veckovis redovisa till Socialdepartementet antalet vaccinationer varje region genomfört av respektive vaccin, antalet som fått en respektive två doser och antalet doser som levererats av respektive vaccin,
  • månadsvis skicka en sammanställning till Kammarkollegiet, Socialdepartementet och Finansdepartementet där det framgår hur mycket varje region ska få i ersättning för genomförda vaccinationer mot covid-19, i enlighet med överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021. 

Kammarkollegiet behöver ha underlaget inom 14 dagar efter månads slut. Detta så att pengarna för föregående månad kan betalas ut sista dagen varje månad. Pengarna börjar betalas ut den 31 februari 2021.