Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats med stöd av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Diarienummer: S2021/02147

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats av förvaltningsmyndigheter eller kommuner med stöd av bemyndiganden i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet
senast den 20:e varannan månad med start i mars 2021, så länge covid-19-lagen lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen kommer att gälla. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.