Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten att redovisa och vidareutveckla formerna för regionala och lokala samverkan inför eventuell smittspridning eller smittutbrott av covid-19.

Ladda ner:

Myndigheterna ska

  • se till att berörda aktörer har en gemensam lägesbild av smittspridningen.
  • efter samråd med aktörerna redovisa behov av smittskyddsåtgärder.
  • utvärdera och vidareutveckla metoder och strategier för samverkan med regionala och lokala aktörer.
  • redovisa hur den gemensamma lägesbilden hos berörda aktörer inom länet upprätthålls.

Uppdraget slutredovisas senast den 30 augusti 2021 till Socialdepartementet.