Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Diarienummer: S2021/02149

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala totalt 80 500 000 kronor till kommuner och regioner i enlighet med bilagan. Medlen utbetalas med anledning av att lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängts under perioden 1 januari 2021–31 maj 2021.

Ladda ner:

Medlen ska utbetalas under 2021 och belastar utgiftsområde 9 Hälsovård,sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård,anslagspost 56. Utbetalning till kommunerna och regionerna sker utan rekvisition senast i maj 2021.