Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att överlåta viss statlig egendom Diarienummer: S2021/03923

Publicerad

Regeringen beslutar att Socialstyrelsen, efter att det nationella behovet säkerställts, får överlåta egendom omfattande 120 ventilatorer till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till bokfört värde.

Ladda ner: