Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att teckna överenskommelse om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador Diarienummer: S2021/00354

Publicerad

Kammarkollegiet tecknar med LFF Service AB en överenskommelse om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador till följd av vaccinering mot covid-19.

Ladda ner:

Överenskommelsen ska omfatta läkemedel för vaccin mot covid-19 som inte redan ingår i Läkemedelsförsäkringen.