Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till kommunerna för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Diarienummer: S2021/07706

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut 45 miljoner kronor till kommunerna.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut eftersom lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängts under perioden 30 september 2021–31 januari 2022.