Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden Diarienummer: A2022/00331

Publicerad

Arbetsförmedlingen ska analysera vilka behov långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden har och vid behov föreslå åtgärder för att öka övergången till arbete eller utbildning.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska särskilt analysera vilka stöd som bäst kan ges i samverkan med andra relevanta aktörer, såsom kommuner eller idéburna aktörer. Arbetsförmedlingen ska, så långt det är möjligt, utgå från evidensbaserade modeller och beprövad erfarenhet. I analysen ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Arbetsförmedlingen ska också beakta den roll som etableringsjobb kan spela i bekämpandet av långtidsarbetslösheten. I genomförandet av uppdraget ska Arbetsförmedlingen även beakta uppdraget om att minska långtidsarbetslösheten (A2022/00330).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 februari 2023.

Laddar...