Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en studie avseende utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen Diarienummer: S2022/02860

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Totalförsvarets forskningsinstitut att studera utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Ladda ner:

Meningen med uppdraget är dels att belysa risker, dels att bidra till ökad kunskap och en bättre bild av utländskt ägande inom vård- och omsorgssektorn i Sverige. Dessa kunskaper är en förutsättning för arbetet med att stärka det civila försvaret.

Myndigheten redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 28 februari 2023.