Förlängd tid uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft Diarienummer: M2022/01731

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att det ska finnas förutsättningar att nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Uppdraget ska redovisas den 9 augusti 2023 istället för den 31 juli 2023.