Uppdrag att se över myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet Diarienummer: KN2023/03329

Publicerad

En utredare ges i uppdrag att se över Svenska kraftnäts, Energimyndighetens, Energimarknadsinspektionens och Elsäkerhetsverkets uppgifter och ansvar.

Ladda ner:

Utredaren ska bedriva sitt arbete i nära samarbete och med stöd av Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) och följa pågående arbete inom Regeringskansliet som är av betydelse för översynen. Utredaren ska också förhålla sig till andra utredningar och uppdrag beslutade av regeringen eller Regeringskansliet som berör de myndigheter som omfattas av översynen. Vidare ska utredaren föra dialog med berörda myndigheter under arbetets gång.


Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 mars 2024.