Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och analysera behov av insatser Diarienummer: A2023/01065

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer samt göra en analys av behov av insatser, och föreslå insatser, riktade till såväl målgruppen som berörda yrkesgrupper.

Ladda ner:

I uppdragets genomförande ska kunskap och synpunkter inhämtas från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen samt vid behov från övriga hbtqi-strategiska myndigheter. Kunskap och synpunkter bör även inhämtas från RFSL, Tjejers rätt i samhället och andra relevanta civilsamhällesorganisationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska slutrapportera uppdraget senast den 31 mars 2025 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Laddar...