Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv Diarienummer: Ku2024/00322

Publicerad

Regeringen ger Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv.

Ladda ner:

Rådet ska vara ett forum för samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för sammanvägning och prioritering av identifierade behov av
beredskapsåtgärder för skyddet av kulturarv i Sverige. Rådets syfte ska vara att bidra till en effektiv beredskapsplanering för skydd av samlingar av
kulturarv samt kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i Sverige.
Målgrupper för arbetet i rådet ska vara offentliga, privata och det civila
samhällets aktörer som förvaltar eller på annat sätt arbetar med kulturarv
eller med beredskapsfrågor som har betydelse för kulturarv i Sverige. Arbetet i rådet ska pågå till och med den 28 februari 2027.

Riksantikvarieämbetet ska senast den 1 mars 2025 respektive den 1 mars 2026 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa de behov av beredskap för skyddet av kulturarv som myndigheterna har identifierat genom sitt arbete i rådet. Riksantikvarieämbetet ska senast den 18 december 2026 lämna en slutlig redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) med en redogörelse för myndigheternas arbete i rådet och en utvärdering av uppdragets genomförande. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka behov som fortsatt finns för att bidra till en effektiv beredskapsplanering för kulturarvet. Riksantikvarieämbetet ska löpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om hur uppdraget fortskrider.

Myndigheter och övriga medverkande organisationer deltar i rådet utifrån befintliga ekonomiska ramar och uppgifter.

Laddar...