Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram och sprida kunskapsmaterial utifrån regelverket kring utreseförbud för barn Diarienummer: S2024/00721

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram och sprida kunskapsmaterial om det nya regelverket om ett utvidgat utreseförbud för barn. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Ladda ner:

Kunskapsmaterialet ska göras tillgängligt och spridas nationellt. Det ska främst riktas till socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis samt annan anmälningsskyldig personal. Socialstyrelsen ska också förbereda och stödja arbetet med att införa kunskapsmaterialet bland relevanta målgrupper. 

Socialstyrelsen ska:

  • hämta in kunskap och synpunkter från Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet samt samtala med Jämställdhetsmyndigheten, Barnombudsmannen och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. 
  • senast den 31 maj 2025 muntligt delredovisa uppdraget och senast den 31 mars 2027 skriftlig slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.  Slutredovisningen ska redovisa hur Socialstyrelsen bedömer resultat och effekter av uppdraget. 
  • redovisa hur kunskapsmaterialet används och sprids,
  • hämta in synpunkter från Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, Linköpings universitet, när delredovisning och slutredovisning tas fram. 

 

Laddar...