Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ju2022/03414 (delvis) Ju2024/00674

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att vidta förberedelser inför inrättandet av en central stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. Syftet med stödfunktionen är att förhindra att offentliga medel fördelas till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer.

Ladda ner:

Förberedelserna ska vidtas med utgångspunkt i förslagen som lämnas i Utredningen om granskning av stöd till civilsamhällets slutbetänkande Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99). Inom ramen för uppdraget ska myndigheten bl.a. genomföra en fördjupad analys rörande konsekvenserna av utredningens förslag och behovet av kompetensförsörjning. Även de organisatoriska förutsättningarna för att inrätta en stödfunktion ska analyseras, bl.a. mot bakgrund av att Brå i sitt remissvar till SOU 2021:99 pekar på vissa utmaningar gällande stödfunktionens relation till övriga delar av myndigheten.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 oktober 2024.

Laddar...