Remiss från Kulturdepartementet

Remiss Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radio och tv Diarienummer: Ku2014/1773/RFS

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Kulturdepartementet på Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 6 januari 2015.

Kontakt

Registrator, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Kulturdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.