Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Förslag till ändringar i radio och tv Ds 2014:37

Publicerad Uppdaterad

Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i denna promemoria bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering.

Ladda ner:

Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010.

Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse i vilken kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse nummer 2013/2191).

Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i denna promemoria bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering.

Vidare förslås:
- En bestämmelse om att tv-företag etablerade i andra medlemsländer ska ha rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige.

- Att föra in en skyldighet för leverantörer av beställ-tv att spela in sina program, bevara programmen en viss tid och att på begäran lämna inspelningarna till tillsynsmyndigheterna.

- Att giltighetstiden för tillståndsvillkor ska kunna vara kortare än tillståndstiden när det gäller sändning av
kommersiell radio.

- Att det ska förtydligas att granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv i efterhand ska granska sökbar text-tv.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förslag till ändringar i radio och tv

    Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i denna promemoria bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Några ändringar i radio- och tv-lagen

    Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse i vilken Europeiska kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse nummer 2013/2191).

Laddar...