Remiss SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan Diarienummer: U2015/1888/S

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 september 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.