Remiss av promemorian Genomförandet av EU:s försvarardirektiv; kompletterande förslag Diarienummer: Ju2015/755/Å

Publicerad

Den kompletterande promemorian har upprättats i Justitiedepartementet med förslag till lagtext, allmänmotivering och författningskommentar, som härmed remitteras.

Ladda ner:

Syftet med denna remiss är endast att i nämnda delar få in synpunkter på nu remitterade förslag till lagtext, allmänmotivering och författningskommentar. Tidigare lämnade synpunkter behöver med andra ord inte upprepas.

Promemoria: Genomförandet av EU:s försvarardirektiv; kompletterande förslag

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.