Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Diarienummer: S2016/02521/SF

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna .

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 7 juni 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.